Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Допълнително питане за нарушения при отдаването на имоти в район Витоша

ПИТАНЕ

ОТНОСНО: СИГНАЛИ ЗА СЕРИОЗНИ АДМИНИСТРАТИВНИ НАРУШЕНИЯ В РАЙОН ВИТОША, СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Уважаема г-жо Фандъкова,

След мой сигнал относно Сигнали за сериозни административни нарушения в район Витоша, Столична община, получих допълнителна информация, която още веднъж подчертава сериозността на проблемите в район Витоша по отношение на управлението на общинската собственост, които продължават с години и ескалират през мандата на кмета в отпуск г-н Стойко Дуков.

На 25.03.2013г. сте получили писмо от г-н Ангел Борисов за незаконен преместваем обект, намиращ се в кв. Княжево, ул. Дамяница и бул. Цар Борис III (оградата на ЦИУУ). За павилиона е сключен договор №57/2002г. и е със срок 3 години. През 2005г. договорът изтича и той не е продължен. Трябвало е да бъде премахнат в едноседмичен срок или да бъде премахнат принудително също за една седмица. Тези действия не са извършени. След сезиране на редица институции, сред които район Витоша, ДАГ, Столична община, Министерски съвет, е изпратено писмо от арх. Вл. Калинов №РД-18-300/21.11.2012г до район Витоша за премахване на обекта. Районният кмет г-н Стойко Дуков не премахва обекта с аргумент, че тече процедура за неговото отстраняване, а през това време започва процедура за обявяване на ново петно за търговски обект на спирката на градския транспорт, намиращ се на абсолютно същото местоположение. На 07.10.2011г зам. кметът на район Витоша – г-н Теодор Нетков обръща внимание, че „обектът не подлежи на конкурс, тъй като не попада в локалната схема за поставяне на преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности”.

 

Накратко хронологията на събитията е:

05.08.2002г. –  Сключва се договор за разполагане на павилиона

05.08.2005г. – Изтичане срока на договора за павилиона. Не е подновен

07.04.2011г. – първо писмо до кмета на р. Витоша за павилиона с изтекъл договор

02.05.2011г. – Отговор от р-н Витоша, че няма нарушения

07.2011г. – Изпратено писмо до премиера Борисов с искане за нова проверка

03.10.2011г. – Столичен инспекторат констатира, че павилионът работи без необходимите разрешения, с изтекъл договор за наем и не отговоря на разпоредбите за подвижни съоръжения на ДАГ

07.10.2011г. – Зам. кметът на р. Витоша Т Нетков отбелязва, че обектът не попада в схемата за поставяне на преместваеми обекти за търговски дейности

15.12.2011г. – Комисия от СО изготвя констативен протокол, че е започнала процедура за премахване на преместваемите обекти

24.04.2012г. – Кметът на р. Витоша г-н Стойко Дуков иска от гл. архитект да разреши ново петно за търговски обект на същото място, където е разположен павилионът.

23.08.2012г. – Отправено е възражение срещу искането на Стойко Дуков

21.11.2012г. – Директор ОСК арх. Влади Калинов иска окончателно премахване на павилиона

15.03.2013г. – Стойко Дуков иска да се отмени заповедта за премахване на обекта или да се удължи процедурата, в случай че отново се обяви конкурс за същото петно

25.03.2013г. – Ново писмо срещу искането на Стойко Дуков, обобщаващо хронологията

 

Почти 8 години не е премахнат обект с изтекъл договор за наем, който не е подновен, и според договора е трябвало да бъде премахнат в едноседмичен срок. Първият сигнал срещу този обект е от април 2011г. и все още павилионът не е отстранен. Това отново показва как в район Витоша търговски обекти се раздават извън законите и нормативната база на Столична община по неясни и съмнителни критерии и при пълна безстопанственост. Припомням, че казусът с този обект не е единичен случай, а е част от над 140 търговски обекта с изтекли договори, плащащи символични или никакви обезщетения, което довежда от загуби на Столична община от стотици хиляди лева годишно.

Моля да предприемете действия за проверка на този сигнал и да ме информирате за премахването на обекта и съответните санкции за забавени действия след изтичане на договора с 8 години неизпълнението от район Витоша на решения на ДАГ повече от половин година.

 С уважение   …………………..

    /Георги Кадиев/