Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Защо Софийска вода използва свързана фирма за проектантски услуги, графичен дизайн и оформление за намаляване загубите във водопреносната мрежа

Във връзка с последните изявления на ръководството на Софийска вода АД, че водата в София е евтина и на цена колкото два килограма свинско месо, прилагам няколко анекса към договор между Софийска вода и Уотър Индъстри Съпорт енд Едюкейшън – дъщерна фирма със собственици, собствениците на Софийска вода, адрес на управление на 5 етаж в сградата на Софийска вода, и с изпълнителен директор – бивш директор на Софийска вода.

Договорът е сключен на 28.03.2006г. и е за проектантски услуги. След това са сключени 5 анекса към него, включващи услуги за графичен дизайн на рекламни материали, оформление на доклади и документи, както и за изплащане на разходи за наем на автомобили, за таксита, за възможност за избиране на подизпълнители на подизпълнителя, каквато се явява свързана фирма, както и за повишаване цените на услугите, сключени в договора. Последният анекс по договора е от 28.07.2008г. при кмета Бойко Борисов. Още