Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Защо само в София граждани не могат да присъстват на сесия на СОС

През ноември 2009 СОС взе решение, вкл. и с моя глас, да ограничи достъпа на граждани до сесии на СОС. Конкретен повод беше един гражданин, който надраска една табела в общината в яда си, че София е обявен за най-добър град от един вестник, чиято репортерка получила общинско жилище с връзки с тогавашния кмет Борисов.

Година и половина по-късно внесох предложение за възстановяване на режима с аргументи, които ще прочетете в приложената по-долу докладна:

– присъствието на граждани мотивира общинските съветници да работят

– в стаята, в която са наврени няма достъп на граждани с увреждания

– 20 граждански организации съдят общината заради забранения достъп, спечелили са на първа инстанция и така или иначе ще изтърпим унижението да отменят тази поправка

– не може заради един съгрешил да забраниш на всички.

– и типично за фарсовия характер на политиката ни, въпросният гражданин осъди общината и вече има достъп, а другите- не

За жалост днес на комисия по местно самоуправление това предложение бе отхвърлено от ГЕРБ. За него гласува БСП, сините не присъстваха.

Предполагам, че има политическо решение на ГЕРБ да „затворят“ общината за граждани още 5-6 месеца, докато минат изборите.

Така или иначе, истинският дебат ще е на сесия на СОС след 2 седмици. И каня всеки от вас, който е на наша страна, да ми пише, за да направим петиция в тази посока.

……………………………………………………………………………………………………….

Д О К Л А Д

от Георги Кадиев – общински съветник

ОТНОСНО: Възстановяване на достъпа на граждани до заседанията на Столичния общински съвет (СОС) чрез изменение и допълнение на Правилника за организация и дейността на СОС, приет с Решение № 1 по Протокол № 7 от 19.01.2004 г.

Уважаеми общински съветници,

На 19.11.2009 г. подкрепих Решение № 701 на СОС, защото одобрих мотивите за осигуряване на нова допълнителна възможност за гражданите на София, желаещи да наблюдават заседанията на СОС. За съжаление, общинската администрация тълкува това решение не като разширяване на възможностите, а като повод противозаконно да ограничи достъпа на граждани до заседанията на СОС.

Със заповед РД-09-76 от 26.01.10 г. на г-жа Фандъкова всички желаещи да участват в заседанията на СОС се насочват към помещението на ул.”11 август” №4, в което могат да се съберат около ДЕСЕТ посетители. За съжаление, в Столичния общински съвет  и до 2009 г. беше ограничено /може да се каже и по обективни причини/ присъствието на граждани в самата залата за сметка на допускането им на балкона и помещението пред нея. В страната, в повечето общини гражданите стоят в заседателните зали до съветниците или непосредствено зад тях.

По моя информация група от 20 граждански организации и отделни лица на първа инстанция е спечелила адм.дело 8925/2009 срещу отнемане на достъпа им до заседания на СОС. През изминалата година се установи, че редови съветници не могат да осигурят присъствие на свои сътрудници и избиратели на интересуващи ги обсъждания в СОС. За съжаление решението на СОС се изроди в опит за ограничаване възможността за присъствие и участие на гражданите в заседанията. „По-добрите условия” за присъствие и участие на гражданите са осигурени в помещение 3.5 метра на 4 метра с около 10-12 седящи места, вместо до сега използваното предверие на залата на СОС и балкона с общо около 30 седящи места. Отделно, достъпът на лица в неравностойно положение на ул.„11 август” №4 все още не е осигурен.

Предвид тези обстоятелства и за да се ограничи възможността на администрацията да тълкува решение № 701 в нарушение на закона, предлагам приложената в проекта за решение промяна в това решение на СОС.

Правната възможност за предлаганото решение е предвидена в чл. 21 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Приложение:  1. Проект за решение.