Георги Кадиев

Имаме право на промяна

За приходите през първите 4 месеца на 2010

Предварителните данни на МФ за приходите през първите четири месеца на годината показват неприятна картина. Данъчните приходи са с 901 млн лева по-малко от приходите за същия период на 2009, неданъчните- със 135 млн лева или общото изоставане е 1.036 млрд лева. Лоши са данните от приходи по корпоративен данък, където изоставането спрямо 2009 е 257 млн лева, резултат на спаднали печалби на фирмите и завръщане на част от тях към сивия сектор. Само преди месец изоставането беше 193 млн лева. Финансовите институции очевидно добре са избягнали рисковете и плащат с 2 млн лева данък повече от 2009, нефинансовите предприятия изостават с 259 млн лева.

Данъкът върху общия доход изостава с 12 млн лева спрямо същия период за 2009, след като преди месец беше единственият данък с по-добро изпълнение с 8 млн лева от 2009. Увеличената безработица и забавянето на ръста на заплатите са дали своя дан.

При акцизите изоставането за четиримесечието е 162 млн лева, докато преди месец бе 120 млн лева. Очевидно контрабандата на цигари, алкохол и горива, както и до известна степен намалено потребление продължават да подкопава приходната част.

При ДДС изоставането е 465 млн лева, което е подобрение спрямо изоставането с 606 млн лева за тримесечието. Причината за жалост не е подобрена събираемост, а намалено възстановяване на ДДС след засиленото възстановяване през първите 3 месеца при натрупаните над 800 млн лева забавен ДДС към края на 2009.

При митата изоставането е с 18 млн лева, идентично с изоставането за тримесечието, но те така или иначе са с малка тежест в общата картина на приходите.

При имуществените данъци има ръст с около 18 млн лева, дължащ се частично на изтеглената кампания за местни данъци тази година, както и на пускането в експлоатация на нови обекти и сгради.

При неданъчните приходи има изоставане със 135 млн лева. Изоставането преди месец бе 68 млн лева.