Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Сигнал до комисията по публичен надзор на регистрирани одитори по случая Карат-С

Преди няколко дни подадох сигнал до Софийска градска прокуратура за опита на зам. кметовете на София – Д. Барбалов и Л. Христов да ощетят общината с 2,65 млн лв.

Сега подавам сигнал и до комисията по публичен надзор на регистрирани одитори да проверят дали одиторът си е свършил добросъвестно работата на база на подадената към него информация и дали и той носи отговорност за опита за ощетяване на СО. Припомням, че този одитор оцени, че лихвата дължима от Центъра за градска мобилност към Карат С за срок от 10 месеца е 3,3 млн лв, а според зам. кметовете на СО тяе почти същата сума за 6 месечен период.

До: г-жа Ваня Донева

Председател на Комисия по

публичен надзор на регистрирани одитори

 

Сигнал

От Георги Стоянов Кадиев – общински съветник, Столичен общински съвет

Адрес за контакт: Столична община, ул. Московска №33, София 1000, за Г. Кадиев

 

Уважаема, г-жо Донева,

На 11.10.2012г. фирмата одитираща „Център за градска мабилност” ЕАД – „DFK Anda Consulting” Ltd предоставя на Столична община Доклад за фактически констатации относно справка за законови лихви, дължими към Карат С АД, поръчан от ръководството на Центъра за градска мобилност.

В своя доклад DFK Anda Consulting установяват, че дължимата от ЦГМ лихва към Карат-С АД за периода 01.09.2011 – 30.06.2012г. е в размер на 3 287 949.50 лв. Според изчисленията на ЦГМ лихвата е 3 284 794.60 лв. Наблюдава се известна разлика в размер на 3 154.90 лв. В доклада на одитора не се споменава размер на главницата, върху която се изчислява дължимата лихва.

След извършена повторна проверка от страна на Столична община за дължимата лихва от страна на ЦГМ ЕАД към Карат-С АД за периода 01.01.2012 – 30.06.2012г. се установява, че за 6-те месеца, обхванати в периода на анализ и от одитора, дължимата лихва е в размер на 631 984.72 лв – Доклад № 2600-2952/11/19.10.2012г от регистъра на СО от г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на СО – относно връщане за ново обсъждане на основание чл, 45 ал. 5 от ЗМСМА на Решение №513 по Протокол №27 от 11.10.2012г. на Столичен общински съвет. Въпреки че докладът на одитора обхваща 10-месечен период, а данните, изнесени от кмета на СО – г-жа Фандъкова обхващат 6-месечен период, смятам, че разминаването в данните е сериозно и следва да бъде проверено. Столичният общински съвет и неговите членове са заинтересовани страни по случая, тъй като Столична община е едноличен собственик на „Център за градска мобилност” ЕАД и дължимите лихви описани в доклада на одитора засягат изразходването на бюджетни средства от страна на СО, разпределянето на които се извършва от страна на СОС.

На основание чл. 35(д) ал. 2 т.5 от Закона за независимия финансов одит и на база горепосочените факти моля да проверите дали извършеният от DFK Anda Consulting Ltd одит на Център за градска мобилност ЕАД относно Доклад за фактически констатации относно справка за законови лихви, дължими към Карат С АД е извършен съобразно счетоводните практики и без нарушения.

Приложения:

  1. Доклад за фактически констатации относно справка за законови лихви, дължими към КАРАТ-С АД” подготвен от Ди Еф Кей Анда Консултинг ООД, одитор на Център за градска мобилност ЕАД
  2. Доклад № 2600-2952/11/19.10.2012г от регистъра на СО от г-жа Йорданка Фандъкова – относно връщане за ново обсъждане на основание чл, 45 ал. 5 от ЗМСМА на Решение №513 по Протокол №27 от 11.10.2012г. на Столичен общински съвет

 

05.11.2012г.                                                                                     С уважение:

гр. София                                                                                                Георги Кадиев

Категория: Блог

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*